Menu

Klubben politikker

Alkohol, Narkotika og rusmidler:

Udskænkning af alkohol er, iflg. bevillingsloven, forbudt for personer under 18 år. Det betyder, at personer under 18 år ikke kan købe eller få udskænket alkohol i klubhuset. Personer under 18 år må ikke indtage alkohol nogen steder, når foreningen repræsenteres.


Ingen VIF træner/leder må indtage alkohol, når han/hun fungerer som chauffør for spillere ved træning eller kamp.
Ligeledes opfordres forældre til at efterleve de samme regler.

VIF's politik er, at vores ungdomsspillere ikke må drikke alkohol på ture eller ved stævner, og vi indskærper over for vores ledere og trænere, at dette forbud bliver overholdt.

Ligeledes forbyder VIF formidling - handel med - fremskaffelse eller indtagelse af nogen form for narkotika og andre rusmidler i klubhuset - og det gælder også på ture, hvor man er VIF-spiller eller på anden måde repræsenterer klubben.

Sanktion:

Overtrædelse af ovenstående kan medføre karantæne - bortvisning fra VIF's anlæg - eller i grovere tilfælde udelukkelse fra VIF.

Etik i forbindelse med spillerrekrutering

Ingen trænere må henvende sig til spillere med medlemskab i andre klubber uden først at have orienteret ledelsen i den omhandlende klub gennem ledelsen i VIF.


Pædofili:

Alle trænere i VIF, der har med børn og unge under 15 år at gøre, har en godkendt politiattest.

Denne bliver fornyet en gang årligt.

Luk