Menu

Om VIF

Vi har i dag 575 medlemmer, hvoraf de 510 er aktive medlemmer - og ungdomsafdelingen består af over 330 piger og drenge.


Ungdomsarbejdet bliver prioriteret højt i VIF, og vi har udarbejdet en samværs-og værdiplan, som skaber ”en rød tråd” i alle ungdomsårgange.


Denne plan, der både tager hensyn til det rent fodboldfaglige og ikke mindst det menneskelige, bliver meget hurtigt implementeret af vores dygtige trænerstab, som sørger for, at børnene har nogle rigtig gode oplevelser i VIF.

Luk