Menu

Klubben målsætninger

Formål :

Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til, og interessen for fodboldspillet.

Hensigt :

Gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold på såvel elite-
som motionsplan.

Gennem samarbejde med forældre, at give unge en meningsfuld og aktiv sportslig samværsform, med henblik på en positiv
udnyttelse af fritiden.

Gennem møder og handlingsplaner, at vedligeholde og udbygge samarbejdet med de kommunale myndigheder.

At opprioritere samarbejdet med erhvervslivet således, at sponsorerne til stadighed er vidende om klubbens intentioner og
muligheder.

Til stadighed, at uddanne kvalificerede ledere / trænere ved deltagelse på kurser.

At alle i foreningen på værdig vis skaber rammer for korrekt opførsel i relation til idrættens opdragende virkning.

At udvikle klubmiljøet med henblik på etablering af medmenneskelige interesser og værdier.

At alle medlemmer gennem indsigt, engagement, erfaringer og tolerancer øger foreningens funktionsduelighed og dermed
gør VIF til ”et rart sted at være ”.

At bestyrelsen i samråd med de respektive afdelinger formulerer målsætningerne.

Målsætninger :

At fodboldfilosofien udmøntes i underholdende fodboldoplevelser for deltagere og tilskuere.

At klubfilosofien bliver fastholdt således, at trænerens kemi og profil matcher med foreningens.

At alle aktive får mulighed for at deltage på hold.

At klubbens hold kan markere sig stærkt i toppen af sjællandsk fodbold.

At uddanne spillere så de kan klare sig på stadig højere niveauer, også selvom det måtte indebære at de skifter til større
klubber.

At alle uanset fodboldmæssige færdigheder får mulighed for gennem et aktivt og frugtbart klubliv, at deltage i arrangementer
af social karakter.

At spillere , trænere, ledere og forældre i såvel handling som ord foregår hinanden med gode eksempler overfor modspillere,
dommere , ledere, trænere og andre, på og uden for banen.

At alle implicerede parter i foreningen gennem samarbejde og indbyrdes tolerancer i fællesskab løser de problemer, der
uværligt vil opstå. Alt sammen i en positiv ånd/tone.

At der i foreningen hersker et kammeratskab og en tryghed, i kamp, til træning og uden for banen.

At fremme klublivet til gavn for alle.

Luk